KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE

Trenčianske kúpele sa zaraďujú medzi najstaršie a najnavštevovanejšie kúpele na území Slovenska. Sú v nadmorskej výške 272 metrov nad morom. Nachádzajú sa v malebnom prostredí Strážovských vrchov v meste s rovnakým názvom Trenčianske Teplice na západnom Slovensku. Trenčianske Teplice patria medzi mestá, ktoré si ponechali ráz len kúpeľného mesta. Vďaka ich zaujímavej a výnimočnej polohe uprostred prírody sa nazývajú aj „perla Karpát“.

Kúpele sa predovšetkým zaoberajú liečbou a prevenciou ochorení pohybového ústrojenstva, stavov po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochorení, niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania  a liečbou psoriázy.  Kúpele Trenčianske Teplice navštevujú návštevníci Slovenska tak ako aj zo zahraničia. Zmodernizované kúpele majú kapacitu viac ako 1000 lôžok.

Rezervácie pobytov a informácie o pobytoch

Liečebné a wellness pobyty pre samoplatcov: Liečebné pobyty hradené cez poisťovňu:
Tel.: 02 21 02 57 57 Tel. IS A: 032 651 47 92
Tel. IS B: 032 651 47 91

Ponuka akciových pobytov v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice kúpeľný dom Krym